• Παιχνιδοκατασκευή (εσωτερικός χώρος)
• Play Lab (εσωτερικός χώρος)
• Φουσκωτά (εξωτερικός χώρος)
• Τρενάκι (εξωτερικός χώρος)
• Τραμπολίνο (εξωτερικός χώρος)
• Βαρκάκια (εξωτερικός χώρος)
• Baby kart (εξωτερικός χώρος)
• Κερματοφόρα παιχνίδια