• Πίστα Roller Skating
• Digi WALL | Διαδραστικός τοίχος αναρρίχησης
• VR Games | Παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας
• Arcades | Ηλεκτρονικά παιχνίδια νέας τεχνολογίας